Algemene Voorwaarden Charlie24

Laatst bijgewerkt op: 26 november 2018 - Datum van inwerkingtreding: 01 december 2018

LEES DEZE VOORWAARDEN ZORGVULDIG VOORDAT U DE CHARLIE24 "DIENSTEN" GEBRUIKT.

Deze Algemene Voorwaarden (de "Voorwaarden") zijn van toepassing op het gebruik van producten, websites, mobiele applicaties, bijstandsdiensten en alle andere diensten die het merk "Charlie24" dragen, of elk ander merk waarvoor "ALECTA" of een filiaal van ALECTA de gebruiksrechten heeft verworven (de "Diensten"). "Charlie24" is een merk dat eigendom is van ALECTA S.A R.L. (1), een Luxemburgse vennootschap geregistreerd met BTW nummer LU 30676672. Voor de rest van deze voorwaarden, vertegenwoordigt "Charlie24" het merk Charlie24 evenals alle merken waarvoor "ALECTA" of een van haar filialen de gebruiksrechten heeft verworven. Deze voorwaarden zijn van toepassing op diensten voor klanten en op elke juridische entiteit, individueel of andere, partners, leveranciers, dienstverleners of andere entiteiten die gebruik maken van de Diensten (de "Gebruiker").

De Charlie24 voorwaarden vormen een juridisch bindende overeenkomst tussen: (1) ALECTA S.A R.L. ("ALECTA", "Charlie24", "wij", "ons" of "onze"), eigenaar en exploitant van de websites https://www.charlie24.com, https://partner.charlie24.com, https://help.charlie24.com, https://api.charlie24.com, https://my.charlie24.com, evenals eigenaar en exploitant van elke andere website geëxploiteerd onder een merk waarvoor ALECTA of een filiaal van ALECTA de gebruiksrechten heeft verworven ("Serviced by", "Powered by"), met alle bijbehorende softwareapplicaties en alle daarmee gerelateerde Diensten, en (2) u ("u" of "uw"), de Gebruiker van de Diensten.

Door het gebruik van de Diensten, in welke vorm (inclusief, en zonder beperking, surfen op de websites of het gebruik van de applicaties), gaat u akkoord met deze Voorwaarden en het Privacybeleid van Charlie24. ALS U NIET AKKOORD GAAT MET ÉÉN VAN DEZE VOORWAARDEN, MAG U DE DIENSTEN NIET GEBRUIKEN.

DE VOORWAARDEN gelden voor alle gebruikers van de Diensten, met inbegrip van diegenen die gewoon surfen op de websites of die een account aanmaken.

1. Uw privacy

Uw privacy is belangrijk voor ons. Lees het Charlie24 Privacybeleid omdat ze een beschrijving geeft van het type gegevens dat we over u en uw apparaten verzamelen ("Gegevens") en de manier waarop we deze Gegevens gebruiken. Het Privacybeleid beschrijft ook op welke manier Charlie24 uw Inhoud, d.w.z. bijvoorbeeld, en zonder exhaustief te zijn, contactgegevens, locatie-informatie, zakelijke informatie of opmerkingen die u voorlegt aan Charlie24 via de Diensten ("Uw Inhoud"), gebruikt. Door gebruik te maken van de Diensten of akkoord te gaan met deze Voorwaarden, stemt u ermee in dat Charlie24 Uw Inhoud en Gegevens verzamelt, gebruikt en openbaar maakt, zoals beschreven in de Privacyverklaring.

2. Uw Inhoud

Veel van onze Diensten maken het mogelijk Uw Inhoud op te slaan, te delen, of materiaal van anderen te ontvangen. Als u bijvoorbeeld bijstand nodig heeft, kan Uw Inhoud uw persoonlijke contactgegevens, het merk en model van uw voertuigen, hun kenteken, enz. bevatten; of als u een dienstverlener bent, kan Uw Inhoud informatie bevatten over uw diensten, beschikbaarheid, financiële informatie, enz. We eisen de eigendom van Uw Inhoud niet op. Uw Inhoud blijft uw eigendom en u bent er dusdanig voor verantwoordelijk. Het delen van uw inhoud met andere Gebruikers zal alleen worden gedaan met uw uitdrukkelijke toestemming zoals onder meer, en zonder exhaustief te zijn, het aanvragen van bijstand, of het factureren van financiële voorwaarden voor het leveren van bijstand, en alleen met de andere Gebruikers die Uw Inhoud nodig hebben voor de realisatie van de Diensten, met Charlie24 inbegrepen.

 1. Als u Uw Inhoud deelt met andere Gebruikers, gaat u er uitdrukkelijk mee akkoord dat iedere Gebruiker met wie u Uw Inhoud hebt gedeeld gratis Uw Inhoud mag gebruiken, opslaan, opnemen, reproduceren, verzenden, weergeven en delen in het kader van het doel waarvoor de inhoud is medegedeeld. Als u niet wilt dat anderen deze mogelijkheid hebben, gebruik de Diensten om Uw Inhoud te delen dan niet. U verklaart en garandeert dat voor de duur van deze Voorwaarden u alle rechten hebt (en zult hebben) noodzakelijk voor uw Inhoud, die is geüpload, opgeslagen op of gedeeld via de Diensten en dat het verzamelen, gebruiken en bewaren van uw Inhoud via de Diensten, geen wetten of rechten van anderen schendt. Charlie24 kan niet verantwoordelijk worden gesteld voor Uw Inhoud of het materiaal dat anderen uploaden, opslaan of delen met onze Diensten.
 2. Voor zover het noodzakelijk is om de Diensten aan u en andere Gebruikers te verlenen (waaronder mogelijk het wijzigen van de grootte, de vorm of het formaat van Uw Inhoud om deze beter op te slaan en aan u weer te geven), om u en de Diensten te beschermen en om Diensten te verbeteren, verleent u Charlie24 een royaltyvrije licentie van intellectuele eigendom om bijvoorbeeld Uw Inhoud te gebruiken, kopieën te maken van Uw Inhoud, Uw Inhoud te bewaren, te verzenden, te formatteren, te verspreiden via communicatietools en weer te geven op de Diensten. Als u Uw Inhoud publiceert in zones van de Diensten waar deze openbaar of onbeperkt beschikbaar wordt gemaakt, kan Uw Inhoud voorkomen in demonstraties of materiaal die de Diensten promoten.

3. Gedragscode

 1. Inhoud, materiaal of acties die deze Voorwaarden schenden zijn niet toegestaan. Door akkoord te gaan met deze Voorwaarden bent u verplicht deze regels te volgen:
  1. Doe niets onwettigs.
  2. Voer geen bedrieglijke of misleidende activiteiten uit (bv. geld vragen onder valse voorwendsels, zich voordoen als iemand anders).
  3. Omzeil niet opzettelijk de beperkingen inzake toegang tot of beschikbaarheid van de Diensten.
  4. Voer geen activiteiten uit die u, de Diensten of anderen schaden (bv. het verspreiden van virussen, intimidatie, ongepaste toespraak tegen derden).
  5. Voer geen activiteiten uit die de privacy van anderen schenden.
  6. Help anderen niet om deze regels te breken.
 2. Tenuitvoerlegging. We behouden ons het recht te allen tijde Uw Inhoud en het gebruik van de Diensten te verwijderen of te blokkeren als we erop worden gewezen dat deze de toepasselijke wetgeving of deze Voorwaarden kan schenden.

4. De Diensten & ondersteuning gebruiken

 1. Charlie24-account. Om toegang te krijgen tot veel van de Diensten hebt u een account nodig, met uitzondering, en zonder exhaustief te zijn, de eenvoudige navigatie op Charlie24 websites.
  1. Een account aanmaken. U kunt een account aanmaken door u online in te schrijven. Een account wordt sowieso automatisch aangemaakt wanneer u bijstand aanvraagt. U gaat ermee akkoord geen bedrieglijke, foutieve of misleidende informatie te gebruiken als u zich inschrijft voor uw Charlie24-account. Als u een account aanmaakt namens een entiteit, zoals uw bedrijf of werkgever, verklaart u dat u wettelijk bevoegd bent om deze entiteit aan deze Voorwaarden te binden. U kunt uw account niet overdragen aan een andere gebruiker of entiteit. Houd uw accountgegevens en wachtwoord vertrouwelijk om uw account te beschermen. U bent verantwoordelijk voor alle activiteiten die zich voordoen op uw account.
  2. Kinderen en accounts. Door u in te schrijven, verklaart u dat u in uw woonplaats de "meerderjarige" leeftijd hebt bereikt of dat u geldige toestemming hebt van een ouder of wettelijke voogd om gebonden te zijn aan deze Voorwaarden. Als u niet weet of u in uw woonplaats de meerderjarige leeftijd hebt bereikt of u dit deel niet begrijpt, maak dan geen account aan vooraleer u uw ouder of wettelijke voogd om hulp hebt gevraagd. Als u de ouder of wettelijke voogd bent van een minderjarige die een account aanmaakt, aanvaardt u deze Voorwaarden namens de minderjarige en bent u verantwoordelijk om toezicht te houden op uw minderjarig kind bij het gebruik van de account en de Diensten, met inbegrip van aankopen, ongeacht of het account van de minderjarige nu geopend is of later wordt aangemaakt.
  3. Uw account sluiten.
   1. U kunt te allen tijde Uw account sluiten om welke reden dan ook. Echter, blijft u aansprakelijk voor verplichtingen reeds aangegaan op dat ogenblik. Charlie24 behoudt zich het recht om Uw inhoud te bewaren tot volledige nakoming van uw verplichtingen, en voor zijn toekomstige behoeften. Om uw account te sluiten stuurt u een aanvraag per email naar info@charlie24.com...
   2. Als uw account gesloten is (door u of door ons), gebeuren er een aantal dingen. Ten eerste vervalt uw recht op het gebruik van de Diensten waarvoor een account vereist is onmiddellijk, evenals uw mogelijkheid voor het gebruik van de software met betrekking tot Diensten waarvoor een account is vereist. Ten tweede verwijderen we Gegevens of Uw Inhoud die verband houden met uw account of zullen we deze loskoppelen van u en uw account (tenzij we wettelijk verplicht zijn deze te houden). Bij gevolg kunt u niet langer toegang krijgen tot de Diensten (of Uw Inhoud die u op deze Diensten hebt opgeslagen) waarvoor een account vereist is.
 2. Bijkomende apparatuur/Data-abonnementen. Voor de Diensten hebt u een internetverbinding en/of een data-/gsm-abonnement nodig. U moet ook bijkomende apparatuur hebben, zoals een smartphone, of een computer. U bent verantwoordelijk voor het voorzien van alle verbindingen, abonnementen en/of apparatuur die vereist zijn om gebruik te maken van de Diensten en voor het betalen van de kosten die door de provider(s) van uw aansluitingen, abonnementen en apparatuur wordt (worden) aangerekend. Deze kosten komen bovenop de kosten die u aan ons betaalt voor de Diensten en dergelijke kosten worden door ons niet terugbetaald. Gelieve navraag te doen bij uw provider(s) om te bepalen of dergelijke kosten op u van toepassing zijn.
 3. Meldingen over Diensten. Als we u iets belangrijks te vertellen hebben over een Dienst die u gebruikt, sturen we u Meldingen over Diensten en informatie die we wettelijk moeten verstrekken aan het e-mailadres dat bij uw account hoort. Door het gebruik van uw telefoonnummer gekoppeld aan uw account toe te staan, sturen we u mogelijk Meldingen over Diensten via sms (tekstbericht). Als u meldingen ontvangt via sms, kunnen data- of sms-tarieven van toepassing zijn. We raden u aan het e-mailadres dat u hebt opgegeven in de gaten te houden en te bewaren. Als u niet akkoord gaat met het elektronisch ontvangen van kennisgevingen, moet u het gebruik van de Diensten stoppen.
 4. Ondersteuning. Gebruikersondersteuning voor de Diensten is beschikbaar op https://www.charlie24.com. U kunt ook een email sturen naar info@charlie24.com.
 5. Hoe werkt het. Door u in te schrijven bij Charlie24 aanvaardt u om de Diensten te gebruiken in overeenstemming met de bepalingen en voorwaarden zoals in het bijzonder beschreven, maar zonder exhaustief beschreven te zijn, in de secties "Hoe werkt het" van de verschillende websites en/of gerelateerde softwareapplicaties. In het bijzonder, maar zonder exhaustief te zijn, worden de bepalingen en voorwaarden beschreven in de secties "Hoe werkt het" voor de Gebruikers die Diensten van Derden bestellen via de Diensten en voor de dienstverleners, partners en leveranciers die Diensten van Derden leveren, juridisch bindend.

5. Applicaties en Diensten van Derden gebruiken.

Met onze Diensten kunt u mogelijks Diensten, maar ook websites, links, Inhoud, materiaal, games of applicaties van derden (bedrijven of mensen die niet Charlie24 zijn) ("Diensten van Derden") raadplegen of kopen. U gaat ermee akkoord alle risico's en aansprakelijkheid te aanvaarden die voortvloeien uit uw gebruik van deze Diensten van Derden en dat Charlie24 niet verantwoordelijk is voor problemen die voortvloeien uit uw gebruik ervan. Charlie24 is niet verantwoordelijk voor informatie die door derden wordt verstrekt.

Het resultaat van de uitvoering van de Diensten en Diensten van Derden mag uitsluitend worden opgevat als redelijkerwijs haalbare.

Het is duidelijk dat de Diensten van Derden zijn onderworpen aan alle wettelijke, lokale, algemene of specifieke regelgevingen, ongeacht of dit nu regelgevingen zijn met betrekking tot het financiële aspect, het uitvoeringsproces, de inhoud of een ander element van deze Diensten van Derden. Het is eveneens duidelijk dat Gebruikers van Diensten van Derden aanvaarden zich te houden aan deze regelgevingen en daarbij de volledige verantwoordelijkheid en gevolgen aan te nemen ten aanzien van autoriteiten, verleners van Diensten van Derden, of enige anderen die hierin optreden, en dit buiten de context van het gebruik van de Diensten. Het is alsook duidelijk dat Charlie24 redelijkerwijs geen rekening kan houden met alle regelgevingen aan welke de Diensten van Derden onderworpen zijn.

6. Beschikbaarheid van de Diensten.

 1. De Diensten en Diensten van Derden aangeboden via de Diensten kunnen van tijd tot tijd onbeschikbaar zijn, kunnen beperkt worden aangeboden, of kunnen variëren afhankelijk van uw regio of eisen.
 2. We streven ernaar de Diensten draaiende te houden; alle online Diensten ondervinden echter nu en dan storingen en uitval. In geval van een uitval of storing van de Service, kunt u Uw Inhoud mogelijk niet gebruiken.

7. Bijstandsdiensten

De volgende voertuigen kunnen in aanmerking komen voor bijstandsdiensten, deel uitmakende van de Diensten: personenvoertuigen gedefinieerd als voertuigen met maximaal zeven zitplaatsen (auto's, bestelwagens, minibussen en campers), motorfietsen, nieuw of tweedehands, van alle merken met een Maximaal Toegelaten Massa (M.T.M.) van 3,5 ton of minder, evenals de aanhangwagen getrokken door het voertuig op het tijdstip van het incident indien de aanhangwagen minder dan 1,5 ton weegt, en elektrische fietsen.

Geen enkel ander voertuig mag in aanmerking komen voor bijstandsdiensten, deel uitmakende van de Diensten

8. Updates van de Diensten en wijzigingen van deze Voorwaarden.

 1. Het kan zijn dat we deze Voorwaarden moeten wijzigen als dit noodzakelijk is vanwege de toepasselijke wetgeving, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, (i) een wijziging van dergelijke wet; (ii) een advies en/of bevel op basis van de toepasselijke wetgeving; (iii) de evolutie van de Diensten; (iv) technische redenen; (v) operationele vereisten; of (vi) een gunstige wijziging van de voorwaarden voor de gebruiker. Charlie24 behoudt zich het recht voor om de Algemene Voorwaarden (de "Voorwaarden") van deze overeenkomst of haar beleid met betrekking tot de Diensten op elk moment te wijzigen.
 2. Wanneer het een belangrijke wijziging betreft, betreffende de financiële voorwaarden of de vertrouwelijkheid van uw gegevens, brengen we u op de hoogte van de geplande wijziging vooraleer deze van kracht wordt, via de gebruikersinterface, in een e-mailbericht of via een andere redelijke weg. Voor de rest bent U verantwoordelijk voor het regelmatig bekijken van deze Voorwaarden. Het voortgezet gebruik van de Diensten na dergelijke wijzigingen vormt uw toestemming om deze veranderingen.
 3. We kunnen automatisch uw versie van de applicaties controleren, wat nodig is om de Diensten te verlenen, en software-updates of configuratiewijzigingen downloaden, zonder u kosten aan te rekenen, om de Diensten bij te werken, te verbeteren en verder te ontwikkelen, met inbegrip van updates en wijzigingen die de toegang tot de Diensten blokkeren en voorkomen dat u niet-toegestane apparaten gebruikt. Mogelijk moet u de applicaties ook bijwerken om de Diensten te blijven gebruiken. Voor dergelijke updates gelden deze Voorwaarden, tenzij de updates worden vergezeld van bijkomende of andere voorwaarden. In dit geval gelden deze andere voorwaarden. Als u weigert de bijkomende of andere voorwaarden te aanvaarden die van toepassing zijn op de updates, kan u de updates niet ontvangen of gebruiken. Charlie24 is niet verplicht updates beschikbaar te stellen en garandeert niet dat we de versie van het systeem waarvoor de applicaties ter uwer beschikking werden gesteld zullen ondersteunen.
 4. We werken continu aan het verbeteren van de Diensten en kunnen in dat opzicht te allen tijde de Diensten wijzigen of functies verwijderen of de toegang tot de Diensten van Derden stopzetten, met inbegrip van, zonder beperking, als onze overeenkomsten met derden ons niet langer toelaten hun Diensten beschikbaar te stellen, als het niet langer haalbaar voor ons is dit te verstrekken, de technologie zich ontwikkelt of als de feedback van klanten of Gebruikers aangeeft dat een wijziging vereist is.

9. Gebruiksrecht

Deze Voorwaarden gelden voor alle applicaties of websites die door ons aan u worden beschikbaar gesteld, of verstrekt als onderdeel, of voor het gebruik, van de Diensten.

 1. Als u aan deze Voorwaarden voldoet, verlenen we u het recht om één exemplaar van de applicaties of websites per apparaat te installeren en/of te gebruiken als onderdeel van uw gebruik van de Diensten.
 2. Charlie24 behoudt zich alle rechten voor met betrekking tot de applicaties en websites onder deze Voorwaarden. Dit gebruiksrecht geeft u niet het recht, en het is u niet toegestaan, tenzij uitdrukkelijk toegelaten door de toepasselijke wetgeving, om:
  1. technologische beschermingsmaatregelen te omzeilen in, of met betrekking tot, de applicaties of Diensten;
  2. applicaties of andere aspecten van de Diensten die zijn opgenomen in, of toegankelijk zijn via, de Diensten te demonteren, te decompileren, te decoderen, te hacken, te emuleren, te exploiteren of aan reverse engineering te onderwerpen, behalve en uitsluitend voor zover het toepasselijke auteursrecht dit uitdrukkelijk toestaat;
  3. componenten van de applicaties of Diensten van elkaar te scheiden voor gebruik op verschillende apparaten;
  4. de applicaties of de Diensten te publiceren, te kopiëren, te verhuren, te leasen, te verkopen, te exporteren, te importeren, te verspreiden of te huren, tenzij Charlie24 u hiertoe uitdrukkelijk de toestemming geeft;
  5. de applicaties, softwarelicenties of rechten om toegang te krijgen tot de Diensten of de Diensten te gebruiken, over te dragen;
  6. de Diensten te gebruiken zonder toestemming op enigerlei wijze die het gebruik van anderen kan hinderen of waardoor u toegang krijgt tot Diensten, data, accounts of netwerken;
  7. toegang te bieden tot de Diensten of door Charlie24 goedgekeurde apparaten te wijzigen met niet-toegestane applicaties van derden.

10. Betalingsvoorwaarden

Als u een Dienst of een Dienst van Derden via de Diensten koopt, zijn deze betalingsvoorwaarden van toepassing op uw aankoop en gaat u ermee akkoord.

 1. Kosten. Als er een kost verbonden is aan een deel van de Diensten of de Diensten van Derden, gaat u ermee akkoord die kost te betalen. De prijs vermeld voor de Diensten en Diensten van Derden is inclusief alle toepasselijke belastingen, tenzij anders vermeld. Belastingen worden berekend op basis van de relevante locatie. We kunnen de Diensten en Diensten van Derden opschorten of annuleren als we geen tijdige of volledige betaling van u ontvangen. Opschorting of beëindiging van de Diensten of Diensten van Derden voor wanbetaling kan resulteren in een verlies van toegang en gebruik van uw account en zijn Inhoud.
 2. Betalingswijze. Om de kosten voor een Dienst of Dienst van Derden besteld via de Diensten te betalen, wordt u verzocht een betalingsmethode op te geven op het moment dat u zich voor deze Dienst inschrijft of op het moment van bestelling van de Dienst of Dienst van Derden besteld via de Diensten. Daarnaast gaat u ermee akkoord dat Charlie24 gebruik maakt van bijgewerkte accountgegevens betreffende uw gekozen betalingsmethode die door uw emitterende bank of het toepasselijke betalingsnetwerk worden verstrekt. U gaat ermee akkoord de gegevens van uw factureringsaccount en uw contactgegevens te allen tijde up-to-date te houden. Als u ons niet tijdig een geschikte betalingsmiddel aangeeft kunnen we de Dienst of de Dienst van Derden besteld via de Diensten opschorten of annuleren.
 3. Facturering en Betaling. Door een betalingsmethode aan Charlie24 te verstrekken (i) verklaart u dat u bevoegd bent tot het gebruiken van de betalingsmethode die u hebt verstrekt en dat alle betalingsgegevens die u verstrekt waar en nauwkeurig zijn; (ii) machtigt u Charlie24 u kosten aan te rekenen voor de Diensten en Diensten van Derden via uw betalingsmethode; en (iii) machtigt u Charlie24 u kosten aan te rekenen voor betaalde functies van de Diensten en Diensten van Derden waarvoor u verkiest zich aan te melden of die u verkiest te gebruiken terwijl deze Voorwaarden van kracht zijn. Facturering kan op de volgende momenten plaatsvinden: (a) op voorhand; (b) op het moment van aankoop; (c) kort na aankoop. Daarnaast, machtigt u Charlie24 een bedrag te blokkeren op uw betalingsmiddel, of een mandaat of een soortgelijke vorm als de werking van een mandaat te openen, dat gelijk is aan de prijs van de duurste Dienst aangeboden door een dienstverlener beschikbaar voor het leveren van de Dienst, verhoogd met administratieve kosten, en na het leveren van de Dienst het betalingsmiddel dat u ons verstrekte te debiteren voor het exacte bedrag van de prestatie. U geeft Charlie24 toestemming om uw betalingsmiddel te verifiëren en te valideren op het moment van elk verzoek om de Diensen te gebruiken door een transactie met een verwaarloosbaar bedrag uit te voeren; dit bedrag is ongeveer 0,05 € en kan veranderen afhankelijk van de noodzaak van validatie of de beperkingen die door de verschillende betaalmiddelen worden opgelegd.
 4. Terugbetalingsbeleid. Voor de Diensten en Diensten van Derden die door hun aard moeten verstrekt worden op het moment van de bestelling, bijvoorbeeld, en zonder exhaustief te zijn, "on-demand" bijstand, hebt u geen recht op een herroepingstermijn van veertien (14) dagen na de dag van aankoop. Voor deze Diensten eindigt de bedenktermijn op het moment van de bestelling, behalve op grond van clausule e. "De Diensten opzeggen" behoudens wanneer in de wet anders is bepaald, is elke bestelling definitief en niet terugbetaalbaar. Als u meent dat Charlie24 u ten onrechte een bedrag heeft aangerekend, moet u contact opnemen met Charlie24 en zullen we het bedrag onderzoeken. Als we overgaan tot terugbetaling of het verstrekken van krediet, zijn we niet verplicht tot dezelfde of een gelijkaardige terugbetaling in de toekomst. Charlie24 behoudt zich het recht voor een terugbetalingsverzoek te weigeren als het redelijkerwijs meent (i) dat u deze Voorwaarden schendt of (ii) als Charlie24 redelijkerwijs vermoedt dat u de Diensten of applicaties onrechtmatig gebruikt of dat uw account onrechtmatig door een derde wordt gebruikt. Dit terugbetalingsbeleid heeft geen invloed op de rechten onder de toepasselijke wetgeving.
 5. De Diensten opzeggen. Specifiek voor Diensten en Diensten van Derden voor "on-demand" bijstand, kunt u uw bestelling annuleren onder de volgende voorwaarden:

  Als de aan u meegedeelde aankomsttijd van de bijstandsverlener minder dan of gelijk is aan 45 minuten:
  1. Als er minder dan 10 minuten zijn verstreken sinds de bevestiging van uw bestelling, is de annulering onderworpen aan de betaling van een niet-terugbetaalbare administratieve kost.
  2. Als er tussen de 10 en 15 minuten zijn verstreken sinds de bevestiging van uw bestelling, is de annulering onderworpen aan de betaling van het niet-terugbetaalbaar bedrag bestaande uit de reiskosten van/naar uw voertuig met een minimum van € 50 exclusief btw, en de administratieve kost zoals vermeld op uw bestelling wordt toegevoegd.
  3. Als er meer dan 15 minuten zijn verstreken sinds de bevestiging van uw bestelling, is de annulering onderworpen aan de betaling van het volledige bedrag zoals geraamd op het moment van bevestiging van de bestelling.

  Als de aan u meegedeelde aankomsttijd van de bijstandsverlener meer dan 45 minuten is:
  1. Als er minder dan 5 minuten zijn verstreken sinds de bevestiging van uw bestelling, is de annulering niet onderworpen aan enige kost.
  2. Als er tussen de 5 en 15 minuten zijn verstreken sinds de bevestiging van uw bestelling, is de annulering onderworpen aan de betaling van een niet-terugbetaalbare administratieve kost.
  3. Als er tussen de 15 en 45 minuten zijn verstreken sinds de bevestiging van uw bestelling, is de annulering onderworpen aan de betaling van het niet-terugbetaalbaar bedrag bestaande uit de reiskosten van/naar uw voertuig met een minimum van € 50 exclusief btw, en de administratieve kost zoals vermeld op uw bestelling wordt toegevoegd.
  4. Als er meer dan 45 minuten zijn verstreken sinds de bevestiging van uw bestelling, is de annulering onderworpen aan de betaling van het volledige bedrag zoals geraamd op het moment van bevestiging van de bestelling.

  Niet-terugbetaalbare bedragen zijn onderhevig aan de tariefverhoging die van kracht is buiten de gewone werkuren en op zon- en feestdagen.

  Voor de rest kunt u een Dienst te allen tijde opzeggen zoals uiteengezet onder het "Terugbetalingsbeleid" hierboven, met of zonder opgave van redenen. Raadpleeg de aanbieding waarin de Diensten en de Diensten van Derden besteld via de Diensten worden beschreven aangezien (i) u mogelijk geen terugbetaling krijgt op het moment van de opzegging; (ii) u mogelijk verplicht bent om opzeggings-of administratieve kosten te betalen; (iii) u mogelijk verplicht bent alle kosten te betalen die voor de Diensten of de Dienst van Derden besteld via de Diensten; of (iv) u de toegang tot en het gebruik van uw account kwijt zou kunnen raken wanneer u de Diensten of de Dienst van Derden besteld via de Diensten opzegt.
 6. Indien u, of uw voertuig, niet (meer) aanwezig zijn bij aankomst van de bestelde Dienst of Diensten van Derden. Dit geval is onderworpen aan de betaling van een niet-terugbetaalbaar bedrag bestaande uit administratiekosten en verplaatsingskosten zoals geschat tijdens de bevestiging van de bestelling met een minimum van 50 euro exclusief BTW. Niet-terugbetaalbare bedragen zijn onderhevig aan de tariefverhoging die van kracht is buiten de gewone werkuren en op zon- en feestdagen.
 7. Promotieaanbiedingen. Van tijd tot tijd kan Charlie24 Diensten en Dienst van Derden besteld via de Diensten aanbieden aan promotie voorwaarden. Charlie24 behoudt zich het recht voor u kosten aan te rekenen voor dergelijke Diensten (aan het normale tarief) ingeval Charlie24 (naar eigen redelijk goeddunken) vaststelt dat u de voorwaarden van de aanbieding schendt.
 8. Betalingen aan u. Als we u een betaling verschuldigd zijn, gaat u ermee akkoord ons tijdig en nauwgezet de informatie te verstrekken die we nodig hebben om u deze betaling te bezorgen. U bent verantwoordelijk voor alle belastingen en kosten die u kunnen worden aangerekend als gevolg van deze betaling aan u. U moet ook voldoen aan alle andere voorwaarden die we stellen voor uw recht op betaling. Als u ten onrechte een betaling ontvangt, kunnen we deze annuleren of terugvorderen. U gaat ermee akkoord hierbij uw samenwerking te verlenen. We kunnen de betaling aan u ook verminderen zonder voorafgaande kennisgeving als correctie voor eerdere te veel betaalde bedragen.
 9. Late betalingen en verzuim van betalingen. In geval van late betalingen of verzuim van betalingen bent u verplicht ons te vergoeden voor de redelijke onkosten die we maken voor het incasseren van achterstallige bedragen, met inbegrip van advocaatkosten en andere gerechtelijke kosten, zoals wettelijk toegestaan. In elk geval zal het niet-betalen op de vervaldag minimaal resulteren, van rechtswege en zonder ingebrekestelling, in de uitoefening van een boetebeding van 15% van de verschuldigde bedragen met een minimum van €50 en een vertragingsrente van 12% per jaar. We kunnen uw Diensten opschorten of beëindigen als u verzuimt op tijd volledige betaling te verrichten nadat we u een herinnering hebben verzonden om uw betaling binnen een gepaste tijd te verrichten. U kunt opschorting of beëindiging vermijden door de vereiste betaling te verrichten binnen de periode die in de herinnering wordt vermeld.
 10. Agent met beperkte titel. Charlie24 is bevoegd om betalingen te aanvaarden namens de verleners van Diensten van Derden, als agent met beperkte titel. Hierdoor worden de betalingsverplichtingen van Gebruikers jegens de verleners van Diensten van Derden gehonoreerd door hun betaling aan Charlie24. Elk geschil door de verlener van Diensten van Derden met betrekking tot de betaling dient te geschieden tussen hem en Charlie24. Deze bevoegdheid betekent ook dat Charlie24 gemachtigd is om self-billing toe te passen indien nodig.

11. Contractsluitende partij en toepasselijk recht.

U hebt een overeenkomst met ALECTA S.A R.L., 29 Boulevard Prince Henri, L-1724 Luxembourg, Luxemburg. Alle claims in verband met de Diensten worden geregeld door de wetten van Luxemburg, onverminderd de dwingende wettelijke bepalingen die van toepassing zijn in het land waarnaar de Diensten of Diensten van Derden geleverd worden. Alle claims in verband met betaalde Diensten worden geregeld door de wetten van het land waarnaar de Diensten of Diensten van Derden geleverd werden. Wat betreft toepasselijk recht komen u en Charlie24 overeen om voor alle geschillen die voortvloeien uit, of verband houden met, deze Voorwaarden de bevoegde Luxemburgse rechtbanken te gebruiken.

12. Garanties

Als u een consument bent, hebt u bepaalde rechten op gronde van de wetgeving. Deze rechten omvatten een verplichting voor Charlie24 om de Diensten met redelijke zorg en vakmanschap te verlenen. Niets in deze voorwaarden is bedoeld om onze aansprakelijkheid voor schending hiervan te beperken of uit te sluiten. BEHALVE IN GEVALLEN WAARIN WE TE KWADER TROUW GEBREKEN HEBBEN VERBORGEN OF WAARIN GEBREKEN HET GEBRUIK VAN DE DIENSTEN ONMOGELIJK HEBBEN GEMAAKT VERLENEN WE DE DIENSTEN "ALS ZODANIG", "MET ALLE GEBREKEN" EN "ZOALS BESCHIKBAAR". WE BIEDEN GEEN GARANTIE OMTRENT DE NAUWKEURIGHEID OF ACTUALITEIT VAN BESCHIKBARE INFORMATIE OVER DE DIENSTEN. U ERKENT EN GAAT ERMEE AKKOORD DAT COMPUTER- EN TELECOMMUNICATIESYSTEMEN NIET FOUTLOOS ZIJN EN DAT PERIODEN VAN ONBESCHIKBAARHEID KUNNEN VOORKOMEN. WE KUNNEN NIET GARANDEREN DAT DE DIENSTEN ZONDER ONDERBREKINGEN, OP TIJD, VEILIG OF FOUTLOOS KUNNEN WORDEN UITGEVOERD. WIJ EN ONZE PARTNERS, WEDERVERKOPERS, DISTRIBUTEURS EN LEVERANCIERS GEVEN GEEN CONTRACTUELE GARANTIES OF VOORWAARDEN. U HEBT ALLE WETTELIJK VERPLICHTE GARANTIES, MAAR WE VERLENEN GEEN ANDERE GARANTIES. WE SLUITEN IMPLICIETE VERPLICHTE GARANTIES UIT, MET INBEGRIP VAN DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, VAKMANSCHAP EN NIET-SCHENDING VOOR ZOVER MAXIMAAL TOEGESTAAN DOOR DE TOEPASSELIJKE WETGEVING.

13. Aansprakelijkheidsbeperking

 1. Charlie24 is niet aansprakelijk voor Uw Inhoud, materiaal of ander materiaal van derden, met inbegrip, en niet beperkt, van links naar websites van derden en activiteiten aangeboden door Gebruikers. Dergelijke Inhoud en activiteiten zijn niet toe te rekenen aan Charlie24 of vertegenwoordigen niet de mening van Charlie24.
 2. Charlie24 is enkel aansprakelijk als materiële verplichtingen van de Overeenkomst niet zijn nagekomen.
 3. Charlie24, zijn medewerkers en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers zijn niet aansprakelijk voor onrechtstreekse schade, met inbegrip van financieel verlies, zoals gederfde inkomsten, tenzij Charlie24, zijn medewerkers en/of zijn wettelijke vertegenwoordigers op zijn minst nalatig hebben gehandeld of de schade met opzet hebben veroorzaakt.
 4. Elke wettelijke aansprakelijkheid buiten schuld van Charlie24, met inbegrip van, zonder beperking, aansprakelijkheid krachtens de wet op de productaansprakelijkheid, blijft onverlet door de aansprakelijkheidsbeperking.
 5. Charlie24 is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor het niet nakomen of de vertraging in het nakomen van zijn verplichtingen onder deze Voorwaarden voor zover het niet nakomen of de vertraging wordt veroorzaakt door omstandigheden die buiten de redelijke controle van Charlie24 liggen (zoals arbeidsconflicten, overmacht, oorlog of terroristische activiteiten, kwaadwillige beschadiging, ongevallen of naleving van de toepasselijke wetgeving of overheidsmaatregelen). Charlie24 streeft ernaar de gevolgen van deze gebeurtenissen zo beperkt mogelijk te houden en de verplichtingen na te komen waaraan niet wordt geraakt.
 6. Het is duidelijk dat de Diensten van Derden zijn onderworpen aan alle wettelijke, lokale, algemene of specifieke regelgevingen, ongeacht of dit nu regelgevingen zijn met betrekking tot het financiële aspect, het uitvoeringsproces, de inhoud of een ander element van deze Diensten van Derden. Het is eveneens duidelijk dat Gebruikers van Diensten van Derden aanvaarden zich te houden aan deze regelgevingen en daarbij de volledige verantwoordelijkheid en gevolgen aan te nemen ten aanzien van autoriteiten, verleners van Diensten van Derden, of enige anderen die hierin optreden, en dit buiten de context van het gebruik van de Diensten. Het is alsook duidelijk dat Charlie24 redelijkerwijs geen rekening kan houden met alle regelgevingen aan welke de Diensten van Derden onderworpen zijn.

14. Varia

De delen die krachtens hun voorwaarden van toepassing zijn na het einde ervan, bijvoorbeeld, maar zonder exhaustief te zijn, de verschuldigde bedragen, blijven ook na beëindiging of annulering van deze Voorwaarden bestaan. We kunnen onze rechten en plichten krachtens deze Voorwaarden te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving geheel of gedeeltelijk toewijzen, overdragen of anderszins vervreemden, zolang een dergelijke toewijzing, overdracht of vervreemding u geen schade toebrengt. U mag deze Voorwaarden of rechten om de Diensten te gebruiken niet toewijzen, overdragen of anderszins vervreemden. Dit is de gehele overeenkomst tussen u en Charlie24 voor uw gebruik van de Diensten. Deze overeenkomst vervangt alle eerdere overeenkomsten tussen u en Charlie24 over uw gebruik van de Diensten. Alle onderdelen van deze Voorwaarden zijn van toepassing voor zover maximaal toegestaan door de toepasselijke wet. Als een rechtbank of bemiddelaar bepaalt dat een deel van deze Voorwaarden net als zodanig kan worden afgedwongen, worden deze voorwaarden geacht te zijn vervangen door vergelijkbare voorwaarden voor zover deze onder toepasselijk recht kunnen worden afgedwongen, maar de rest van de Voorwaarden wijzigt niet. Deze Voorwaarden strekken uitsluitend tot voordeel van u en ons. Het is niet ten voordele van iemand anders, behalve de opvolgers en rechtsverkrijgenden van Charlie24. De sectiekoppen zijn uitsluitend ter referentie.


1. Voor het gemak van het lezen, zal "ALECTA S.A R.L." vervangen worden door "Charlie24" indien relevant.